IoT’de sürdürülebilir başarı

B2C ve B2B ortamında, tüm hızıyla dijital bir devrim yaşanıyor. Nesnelerin İnterneti – fiziksel ve sanal nesnelerin ağı ve sonuçta ortaya çıkan işbirliği ile pek çok olanak sunuyor ve gelecekte pazarda kendilerini göstermek isteyen birçok şirket için vazgeçilmez oluyor. Örnek vermek gerekirse trafik sorununu ortadan kaldıracak, trafik kazası yüzdesini minimuma indirecek, park yeri aramak sıkıntısını ortadan kaldıracak, cep hırsızlarını derhal tanımlayacak, kendi sağlık durumunuzu ölçen sağlık sensörleri ve anormal durumlarda acil doktoru derhal uyaracak sistemler…

Yazılım üreticisi SAP tarafından yapılan “Nesnelerin İnterneti 2018” araştırmasına göre, beş şirketten biri (% 21,1) pratikte “Nesnelerin İnterneti” (IoT) kullanıyor. IoT’ nin şirketlerdeki önemi artmaya devam ediyor. Ankete katılanların neredeyse yarısı (% 46,5) konuyu önemli veya çok önemli olarak görüyor. “Birleşmiş Milletler Geniş Bant Komisyonu Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne göre, 2020’ye kadar 5 milyar insan internete bağlı olacak. International Data Corporation (IDC), kurulu IoT cihazlarının ve sistemlerinin sayısının 17,5’lik bir büyüme oranında artacağını tahmin ediyor ve 2020 yılına kadar sayı 28,1 milyar olarak öngörülüyor.

IoT inovasyonlarının yeni hedef gruplar açması ve yeni hizmetler ve ürünlerin daha önce kullanılmayan pazarları ele alması beklenmektedir. IoT, orta vadede değer zincirindeki hemen hemen tüm faaliyetler üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır.Lojistik, öncekinden daha kolay ve düşük maliyetli bir şekilde koordine edilecek, izlenecek ve optimize edilecektir, siber fizik üretim sistemleri, bağımsız kararlar alarak ve taşıyarak üretimi kolaylaştıracaktır. görevlerini mümkün olduğu kadar özerk biçimde yerine getirmek.

Pazarlama ve satışta, müşteri segmentleri, ağ ürünlerinden gelen “veri geribildirimleri” esas alınarak çok daha hızlı bir şekilde belirlenecek ve müşteriler somut verilere dayalı olarak tutarlı bir şekilde ele alınacaktır. Bununla birlikte, servis alanı IoT üzerinden en derin değişikliklerle karşılaşacaktır.

Fiziksel ürünler ve bunlara karşılık gelen hizmetler gelecekte, gelecekle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olacak. Mesela, temizlik cihazlarının ve sistemlerinin üreticisi ürünlerini bir servis bulutuyla ağlarını da bağlar. Böylece alıcılar ürünlerini net bir gösterge panosunda bulabilir, yetersiz kullanımı önleyebilir.

Açıkça söylenebilir ki, neredeyse her büyük şirketin – hangi endüstride olursa olsun – orta vadede bir yazılım şirketi olması gerektiği ya da gelecekte rekabet edebilmek için bu alanda desteğin avantajlarından yararlanmaları gerektiği söylenebilir. DAKİK olarak sizlere özel IoT çözümleri geliştiriyoruz ve daha fazla verimlilik, müşteri memnuniyeti, çalışan memnuniyeti ve çok daha fazlasını elde etmenizi sağlıyoruz.