Machinaide Projesi ile İşletmenizin Sanal bir Modelini Yaratabilirsiniz!

Birçok alanda verimliliği arttırırken aynı zamanda hayatı kolaylaştırmaya yönelik yenilikleri ve önemli gelişmeler barındıran projeleri sizler için anlatmaya devam ediyoruz. Yenilikler sektör içerisinde hızla gelişmeye devam ediyor. Teknolojik yeniliklerin en üst noktasına odaklanarak geliştirilen projelerden bir tanesi de Machinaide projesidir.

Machinaide projesi kendi alanında oldukça modern ve yenilikçi bir projedir. Dijital üretim ve dönüşüm başlıklarıaltında Endüstri 4.0’a yönelik planlanan bir proje olan Machinaide projesi dijital ikiz verisine sahip vinçlerinbaskımakinelerinin, ve ekipmanların kullanılabilirliğini ve işlevselliğini artırmayı hedefliyor. Bu proje sayesinde makineüreticileri ürünleri hakkında farklı formatlarda veri toplayabileceklerdir. Birçok yenilikçi konsept yaratmayı hedefleyen projenin hedefleri arasında dijital ikizlerin birleştirilmesi, makinelerin birlikte çalışabilirliğinin artırılması ve yenilikçi bir  modeli oluşturulması yer almaktadır.

 

Dijital İkizler ne anlama gelmektedir?

 

Dijital ikizler bir cihazın veya nesnenin sanal bir kopyası anlamına gelmektedir. Gerçek hayatta fiziksel olarak bulunan bir ürünün sanal modeli olan Dijital İkizler, cihazın kendisinin veya sağladığı hizmetin gerçek dünyada nasılçalıştığını ve ne tür sonuçlar ürettiğini göstermektedir.

 

Bu terim ilk olarak 2002 yılında DrMichael Grieves tarafından kullanılmış ve yine kendisi tarafından imalatendüstrisine entegre edilmiştir. 2002 yılından bu yana sektörde önemli bir yere sahip olmasına rağmen Dijital İkiz kavramı hızla gelişen IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojisine entegre olabilme yeteneği ile çok daha hayati bir kavram haline gelmiştir.

 

Machinaide Projesinin Hedefleri

 

Cihazların işlevselliğini ve optimizasyonu artırmak için birden fazla dijital ikiz verisine ihtiyaç duyulur. Bu proje ile erişim, arama, ve analiz için yenilikçi konseptleri desteklemektedir. Hızla gelişen teknoloji çağında dijitalleşme ve yapay zeka alanındaki faaliyetlerle  zamanlı olarak geliştirilen Machinaide projesi dijital ikizlerin verileri doğrultusunda birlikte çalışabilen dijital ikizler oluşturarak makinelerin kullanılabilirliğini artırmayı ve yenilikçi hizmetler sunmayı hedeflemektedir.

 

Proje tamamlandığında veri analizioperasyonel hizmetler ve mühendislik alanlarının geliştirilmesine yönelik yenilikler yaratılması ve müşteri ilişkilerinde iyileşme beklenmektedir.

Machinaide projesinin iyileştirmeyi öngördüğü birçok farklı alan vardır. Hem sosyal hem de teknolojik olarak birçok farklı kazanım elde etmesi beklenmektedir.

Birlikte çalışabilirliği artırırken makinelerin kullanım kapasitesini artırmak projenin teknolojik olarak katkı sağlamayı amaçladığı önemli bir görevdir. Cihaz hasar gördüğünde üretim aksayabilir ve böylelikle ciddi mali hasarlar oluşabilir. Bu sebeple cihazın kesintisiz üretimi ve uzun ömürlü olması uzun vadede maddi ve manevi iki açıdan da kar elde edilmesine yardımcı olur.

 

Cihazlar ve personel için daha güvenli bir ortam oluştururken, üretim süreci kesintisiz devam eder ve verimlilik artar. Dijital ikiz verileriyle uyarlanan HMI etkileşimleri süreci kolaylaştırarak, kullanıcı memnuniyetini artırmak ve üreticimüşteri ilişkisini güçlendirmek gibi birçok olumlu sonuçla sonuçlanır.

 

Ayrıca, teknolojik gelişmeyi amaçlayan hedefler müşteri ve kullanıcı memnuniyetini önemli ölçüde artırmaktadır. Projenin hedeflediği teknolojik yenilikleri sizler için şu şekilde sıraladık:

 

  • Akıllı makinelerden yararlanmak
  • Sezgisel HMI’lar
  • Dijital İkizlerden gerçek zamanlı verileri kullanma

 

Bu yenilikler yalnızca memnuniyeti artırmakla kalmaz, aynı zamanda uygulama düzeyinde esneklik ve güvenlik sunar. Yeni iş süreçleri oluşturmak da çok kolay bir hale gelecektir.

 

Peki bu hedefler doğrultusunda ne tür kazanımlar elde edilecektir?

 

Aslında çoğu işletme ve işverenin arzuladığı sonuçları üretmeyi hedefleyen Machinaide, daha akıllı cihazlar sayesinde hizmetin kalitesini ve kullanılabilirliğini artırıp maliyeti düşürerek çok daha kaliteli bir işin daha düşük maliyetleyapılmasına olanak sağlar. Ayrıca farklı ekosistemlerin entegrasyonu yoluyla toplam gelirin artmasına yardımcı olur; yeni gelir modelleri oluşturmaya yardımcı olacaktır.

Kullanım senaryosunda, üretim hattındaki bir cihazı sanallaştırarak ve çalışabilirliğini test ederek kestirimci bakımgerçekleştirir. Başlangıçtan itibaren, sanal simülasyon ile optimizasyon ve kalite yönetimi uygulanarak nihai bir sanalürün elde edilmesi hedeflenmektedir.

Machinaide projesinin kullanım senaryosunun temelleri Ocak 2020’de atılmış ve kullanım ortağı firma ERMETAL fabrikası ziyaret edilmiştir. Bu süreçte kullanım senaryosunun belirlenmesi amaçlanmış ve proje ile kullanım senaryosunun gerçekleştirilmesi için bir plan oluşturulmuştur.

Bu proje sadece fabrika ortamında uygulanmak üzere test edilmiş olsa da birçok farklı önemli alanda hizmet vermeyi hedeflemektedir. Dijital ikiz verileri ile oluşturulacak her cihaz ve iş modeli, gelişmiş ürün tasarımışehirleringeliştirilmesi ve hatta uzay aracı gibi alanlarda kullanılabilecektir.