C / C ++ Programlama (3 gün)
C / C ++ ‘ya Giriş: Temel veri türleri, döngüler, koşullu deyimler vb.
İşaretçiler ve Diziler
Bellek Yönetimi ve Dinamik Bellek
Sınıfları ve Nesneleri
Nesneye Yönelik Programlama

İleri C / C ++ Programlama (3 gün)
İleri Sınıflar
C ++ Şablonları
Bitsel İşlemler
İstisna işleme
C ++ ile çoklu kullanım
C ++ Standart Kütüphaneye Giriş

C / C ++ Hata Ayıklama ve Optimizasyonu (2 gün)
C / C ++ Programlarında Hata Ayıklama
C / C ++ Programlarında Kod Optimizasyonu
Profil Oluşturma ve Hata Ayıklama için Harici Araçları Kullanarak Hata Ayıklama