Sahalar büyüdükçe ve çeşitlendikçe varlık (aset) yönetimi her geçen gün daha da zorlu bir hal almaktadır. Çok zaman analog ve manüel olan ortamlar, sayısallaşmakta (dijitalleşme) ve fiziksel yapıdan sanal yapıya bir avatar ile ifade edilmektedir.

Dağınık olan yapılarda varlıkları bulmak veya izlemek çoğu zaman çıkılmaz hale gelmektedir. Bunun önüne geçebilmek için her bir varlığın üzerine izleyebilmek için bir “İşaret” (Tag) eklenmektedir. Her bir işaret ya bir “Çapa” (Anchor) veya bir “Geçit” (Gateway) üzerinden bilgilerini paylaşmakta ve merkez yönetim yazılımına aktarmaktadır. Tüm saha, katlar ve lokasyonlara bağlı olarak resmedilir ve bulunan tüm varlıklar görüntülenmekte, izlenmekte ve kaybolduğunda yeniden bulunmaktadır.

Diğer bir özellik ise söz konusu varlığın çalışıp çalışmadığını hem operasyon birimi (OT) hem de bilişim birimi (IT) bilmek ister, gereksiz çalışan cihazlara uzaktan kapatmak veya gerektiğinde çalıştırmak istenir. Mevcut izlemek için kullanılan “İşaret” bir basit röle ile bağlanarak, çalışıp çalışmadığı izlenebilmekte, bağlı farklı donanımlarla da kapatılabilir veya açılabilir.

Varlıklarınızı her zaman bulabilmek ve durumlarını algılamak için Dakik sizin yapınıza uygun çözümler sunmakta ve yönetilebilir bir altyapı tasarlamaktadır. Daha fazla varlıklarınız kaybolmadan önce Dakik size yardımcı olsun…